USVOJEN ETIČKI KODEKS ZA ODBORNIKE U SKUPŠTINI OPŠTINE GRADIŠKA Štampa
Politika - Politika Gradiška
sreda, 01 novembar 2017 12:34

 

MILER

Na sjednici Skupštine opštine Gradiška održanoj juče, usvojen je Etički kodeks za izabrane odbornike u Skupštini opštine Gradiška.

Predsjednik Skupštine Milenko Pavlović rekao je da je novim Etičkim kodeksom definisano da će svi odbornici u Skupštini djelovati i raditi u opštem interesu, a ne u ličnom ili interesu svojih političkih partija. Novina , u odnosu na Etički kodeks iz 2004.godine, je da su definisane sankcije u slučaju nepridržavanja  etičkog kodeksa. Prema riječima Pavlovića, odborniku kojem etički odbor izrekne određenu sankciju zbog nepridržavanja etičkog kodeksa, odbornička naknada može biti umanjena za 20 odsto, a u slučaju ponavljanja prekršaja, etički odbor u tom slučaju izriče kaznu za umanjenje odborničke naknade za 20 odsto ali u trajanju od tri mjeseca.